Tạp chí - Ấn phẩm | Công ty CP Truyền Thông Bluesky

Tạp chí - Ấn phẩm

Trang tạp chí ấn phẩm cung cấp những nội dung cần thiết, tên cơ quan chủ quản, hình ảnh chính, tiêu đề bài viết chính và các tiêu đề phụ, các thông tin về số báo phát hành, mã tiêu chuẩn quốc tế. Các tiêu chí thiết kế dàn trang bìa tạp chí là phải bắt mắt, thể hiện được nội dung chủ đề, màu sắc hấp dẫn, phông chữ dễ đọc, năng động, có phong cách riêng và phải đem lại lợi ích cho độc giả. 

Liên hệ với chúng tôi