Tính toán chi phí của dự án

Bộ nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu (POSM) là tập hợp những yếu tố hữu hình của thương hiệu bao gồm tên gọi, logo, màu sắc, yếu tố đồ họa, tài liệu marketing... các yếu tố này sẽ kết hợp với nhau để tạo nên sự phân biệt rõ ràng giữa các thương hiệu với nhau.
 

Thiết kế nhận diện thương hiệu là gì?

Là từ chỉ việc thiết kế yếu tố trong bộ nhận diện một cách đồng bộ và nhất quán với bản sắc thương hiệu. Đồng bộ sẽ thể hiện trên từng ứng dụng như logo, phong bì thư, các vật dụng văn phòng, danh thiếp, kẹp file,…
Thiết kế nhận diện thương hiệu đòi hỏi rất nhiều sự sáng tại vì thường hiệu sẽ có bản sắc riêng. Chính vì thế doanh nghiệp có  thể lựa chọn tự thiết kế nhận diện thương hiệu hoặc thuê Bluesky thiết kế độc quyền riêng cho thương hiệu.
 

Bộ nhận diện thương hiệu gồm rất nhiều những ứng dụng khác nhau để khách hàng có thể nhận ra thương hiệu:

  • Đồ dùng văn phòng
  • Phương tiện truyền thông xã hội
  • Nội dung hình ảnh
  • Đồ họa trên website
  • Sản phẩm dịch vụ Content Marketing
  • Bao bì nhãn mác 
  • Và rất nhiều các mặt hàng khác.
Hãy liên hệ với Bluesky để được tư vấn về các sản phẩm ứng dụng khác.