Tính toán chi phí của dự án

Hướng dẫn tạo tài khoản chạy quảng cáo Tiktok

Bước 1: Truy cập trang tạo tài khoản. Khác với Facebook có thể tạo tài khoản quảng cáo ngay trên tài khoản người dùng, TikTok sẽ có trang đăng ký riêng dành cho nhà quảng cáo:

https://ads.tiktok.com/homepage/

Nhấn vào phần đăng ký và chuyển sang giao diện tạo tài khoản Ads

Where is your company based out of (công ty của bạn nằm ở đâu): lựa chọn Việt Nam.

This account is primarily used to (Tài khoản này chủ yếu được sử dụng để):

Promote its own goods or services (Quảng bá hàng hóa hoặc dịch vụ của riêng mình)
Provide services to other businesses (Cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp khác)
Promote one’s personal website/page (Quảng cáo trang web / trang cá nhân)
Lựa chọn dòng đầu nếu bạn tự chạy cho mình. Dòng 2 dành cho các Agency chuyên chạy quảng cáo thuê TikTok. Dòng 3 liên quan đến các thương hiệu lớn, người nổi tiếng.

Bấm “Next” để tiếp tục.

Bước 2: Điền các thông tin đăng ký của bạn (vẫn sử dụng thông tin Việt Nam nhé)

Dòng 1: Tên tài khoản của bạn (user name)
Dòng 2: Email đăng ký
Dòng 3: Mật khẩu (Password). Các bạn lưu ý mật khẩu phải có từ 8 – 20 ký tự, bao gồm cả số – chữ viết hoa và chữ thường. Ví dụ: Nguyenvana9
Dòng 4: Nhập lại mật khẩu
Dòng 5: điền số điện thoại của bạn. Bạn yên tâm dùng SĐT Việt Nam nhé.
Tích vào ô “By clicking here….” Để xác nhận và bấm Next.

Bước 3: Đăng nhập Email lấy Mã Kích Hoạt TikTok

Truy cập Email tìm đến thư TikTok gửi kèm Mã Kích Hoạt (lưu ý là gửi vào email chứ không phải điện thoại).
Bạn có 60s để điền mã kích hoạt của mình

Bấm “Regiter” để hoàn tất đăng ký.

Bước 4 : Đăng nhập vào trang quảng lý tài khoản (Link ở bước 1)

Khi đăng nhập bạn có thể bắt gặp “Xác minh là người thật” của TikTok.

Nắm thanh có 3 gạch và trượt sang cho khớp miếng ghép

Đăng nhập thành công:

Bạn có thể chọn ngôn ngữ Tiếng Việt cho dễ dùng.

Giao diện quảng lý hoạt động quảng cáo trên TikTok Ads:

Giống như Facebook Ads, TikTok cũng chia thành 3 cấp độ quảng cáo: Chiến dịch (Campain) – Nhóm quảng cáo (Ad Group) – Quảng Cáo (Ad).

Bạn đã bắt đầu quảng cáo được sản phẩm rồi.