Bao bì nhãn bia Trúc Bạch | Công ty CP Truyền Thông Bluesky

Bao bì nhãn bia Trúc Bạch

Bao bì nhãn bia Trúc Bạch Bao bì nhãn bia Trúc Bạch Bao bì nhãn bia Trúc Bạch Bao bì nhãn bia Trúc Bạch Bao bì nhãn bia Trúc Bạch

Dự án : Thiết kế Bao bì nhãn bia Trúc Bạch

Khách hàng: Tổng Công ty CP Bia Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)

Website:  https://www.habeco.com.vn/

 

Liên hệ với chúng tôi