Bao bì nhãn mác Bia Hà Nội Xanh | Công ty CP Truyền Thông Bluesky

Bao bì nhãn mác Bia Hà Nội Xanh

Bao bì nhãn mác Bia Hà Nội Xanh Bao bì nhãn mác Bia Hà Nội Xanh

Dự án : Thiết kế Bao bì nhãn bia Hà Nội Xanh

Khách hàng: Tổng Công ty CP Bia Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)

Website:  https://www.habeco.com.vn/

Liên hệ với chúng tôi