Quay dựng video clip Lễ hội Bia Hà Nội | Công ty CP Truyền Thông Bluesky

Quay dựng video clip Lễ hội Bia Hà Nội

Quay dựng video clip Lễ hội Bia Hà Nội

Dự án: Sản xuất video clip chương trình Lễ Hội Bia Hà Nội

Khách hàng: Tổng Công ty CP Bia Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)

Website: http://habeco.com.vn

Liên hệ với chúng tôi