Fanpage Hanoi Bold - Hanoi Light | Công ty CP Truyền Thông Bluesky

Fanpage Hanoi Bold - Hanoi Light

Fanpage Hanoi Bold - Hanoi Light Fanpage Hanoi Bold - Hanoi Light

Fanpage Hanoi Bold Light là fanpage chính thức của sản phẩm Bia Hanoi Bold và Hanoi Light  - sản phẩm mới ra mắt tháng 6 năm 2019 của Tổng công ty CP Bia Rượu - Nước Giải Khát Habeco

Các dự án đã thực hiện
- Tháng 6 đến tháng 8/2019: Chạy quảng cáo Fanpage Facebook giới thiệu sản phẩm mới ra mắt: 

+ Xây dựng và khởi tạo Fanpage
+ Sáng tạo nội dung và hình ảnh  Hanoi Bold Light
+ Chụp ảnh sản phẩm và ảnh Lifestyle
+ Quản trị fanpage 

+ Chạy quảng cáo Facebook ( Like, Tiếp cận, Tương tác)

- Tháng 10 đến tháng 12/2019: Chạy quảng cáo PR sản phẩm Hanoi Bold - Light

+ Sáng tạo nội dung và hình ảnh  Hanoi Bold Light
+ Chụp ảnh sản phẩm và ảnh Lifestyle
+ Quản trị fanpage 

+ Chạy quảng cáo Facebook ( Like, Tiếp cận, Tương tác)

Liên hệ với chúng tôi