Fanpage Bia Hà Nội | Công ty CP Truyền Thông Bluesky

Fanpage Bia Hà Nội

Fanpage Bia Hà Nội Fanpage Bia Hà Nội Fanpage Bia Hà Nội Fanpage Bia Hà Nội

Fanpage Bia Hà Nội là fanpage chính thức của sản phẩm Bia Hà Nội - sản phẩm nòng cốt của công ty CP Bia Rượu - Nước Giải Khát Habeco

Các dự án đã thực hiện
- Tháng 7 đến tháng 9/2018: Chạy quảng cáo Fanpage Facebook chương trình khuyến mại "Chai lớn giải to": 

+ Xây dựng và khởi tạo Fanpage
+ Sáng tạo nội dung và hình ảnh Bia Hà Nội
+ Chụp ảnh sản phẩm và ảnh Lifestyle
+ Quản trị fanpage 

+ Chạy quảng cáo Facebook ( Like, Tiếp cận, Tương tác)

- Tháng 10 /2018: Chạy quảng cáo PR sản phẩm nhãn mới Bia Hà Nội "Trải nghiệm cảm xúc mới" 

+ Xây dựng và khởi tạo Fanpage
+ Sáng tạo nội dung và hình ảnh Bia Hà Nội
+ Chụp ảnh sản phẩm và ảnh Lifestyle
+ Quản trị fanpage 

+ Chạy quảng cáo Facebook ( Like, Tiếp cận, Tương tác)

- Tháng 4 đến tháng 7/2019: Quảng cáo PR chương trình "Mở nắp trúng vàng"

+ Xây dựng và khởi tạo Fanpage
+ Sáng tạo nội dung và hình ảnh Bia Hà Nội
+ Chụp ảnh sản phẩm và ảnh Lifestyle
+ Quản trị fanpage 

+ Chạy quảng cáo Facebook ( Like, Tiếp cận, Tương tác)

- Tháng 10/2019: Quảng cáo PR chương trình "Vị Bia làm nên sắc Tết"

+ Xây dựng và khởi tạo Fanpage
+ Sáng tạo nội dung và hình ảnh Bia Hà Nội
+ Chạy quảng cáo Facebook ( View Video)

Liên hệ với chúng tôi