Chụp ảnh sản phẩm Bia Trúc Bạch | Công ty CP Truyền Thông Bluesky

Chụp ảnh sản phẩm Bia Trúc Bạch

Chụp ảnh sản phẩm Bia Trúc Bạch

Dự án: Chụp ảnh sản phẩm Bia Trúc Bạch

Khách hàng: Tổng Công ty CP Bia Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)

Website: http://habeco.com.vn

Liên hệ với chúng tôi