Fanpage Bia Trúc Bạch | Công ty CP Truyền Thông Bluesky

Fanpage Bia Trúc Bạch

Fanpage Bia Trúc Bạch Fanpage Bia Trúc Bạch Fanpage Bia Trúc Bạch

Fanpage Bia Trúc Bạch là fanpage chính thức của sản phẩm Bia Trúc Bạch - sản phẩm truyền thống của Tổng công ty CP Bia Rượu - Nước Giải Khát Habeco

Các dự án đã thực hiện
- Tháng 11 đến tháng12/2018: Chạy quảng cáo Fanpage Facebook ra mắt vỏ mới "Kiệt tác Chinh phục đỉnh cao"

+ Xây dựng và khởi tạo Fanpage
+ Sáng tạo nội dung và hình ảnh  Bia Trúc Bạch 
+ Chụp ảnh sản phẩm và ảnh Lifestyle
+ Quản trị fanpage 

+ Chạy quảng cáo Facebook ( Like, Tiếp cận, Tương tác)

- Tháng 11 - 12 /2019: Chạy quảng cáo PR chương trình Tết 2020

+ Xây dựng và khởi tạo Fanpage
+ Sáng tạo nội dung và hình ảnh  Bia Trúc Bạch 
+ Chụp ảnh sản phẩm và ảnh Lifestyle
+ Quản trị fanpage 

+ Chạy quảng cáo Facebook ( Like, Tiếp cận, Tương tác)

Liên hệ với chúng tôi